UA-110078006-1

Konferencja "Rozwój społeczno – gospodarczy województwa podkarpackiego wobec aktualnych wyzwań"

11.12
2018

   W dniu 10 grudnia 2018 roku w Rzeszowie odbyła się Konferencja "Rozwój społeczno – gospodarczy województwa podkarpackiego wobec aktualnych wyzwań", w której udział wziął przedstawiciel Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. Organizatorem wydarzenia było Regionalne Obserwatorium Terytorialne, działające w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

   Celem konferencji była prezentacja przeprowadzonych w tym roku badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w tym zakresie. Tegoroczne badania podejmowały głównie problematykę dotyczącą sytuacji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego, w szczególności PKB, obszarów wiejskich i pomocy społecznej. Organizowane wydarzenie skierowane było do przedstawicieli różnych środowisk: rządowego, naukowego, społecznego oraz samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego, w tym do przedstawicieli regionalnych instytucji dysponujących wiedzą, doświadczeniem i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie.

   Ważność prezentowanych zagadnień skłaniała także do zaproszenia na konferencję przedstawicieli środowiska biznesowego oraz jednostek B+R. Konferencję zainaugurowała wicemarszałek Pani Maria Kurowska, a na sali obecni byli przedstawiciele nauki, biznesu i  samorządu, w tym wicemarszałek Pani Ewa Draus. Konferencję prowadził Pan Paweł Wais – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Prelekcje prowadzone były przez uznane autorytety w dziedzinie ekonomii z Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Swoje wykłady mieli także Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz przedstawiciel Wykonawczy EGO.