Aktualności

Połączenie Spółek

09/10/2018r

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 września 2018 roku Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie zarejestrował połączenie Spółek:

•Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej 
KRS: 0000677127 REGON: 367105358 NIP: 8133744011

oraz

•Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej
KRS: 0000217985 REGON: 691794000 NIP: 8133370390

Powyższe połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o. stąd też, z dniem połączenia Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej a tym samym pozostał jedynym podmiotem w obrocie.

Połączenie Spółek stanowi jeden z etapów tworzenia silnego podmiotu, zarówno pod kątem ekonomicznym jak i organizacyjnym, dającego najdalej idące perspektywy rozwoju oferty prezentowanej przez Spółkę. Dzięki połączeniu Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. umocni swoją pozycję rynkową jak i wizerunek wśród instytucji finansowych, dzięki czemu będzie traktowany jako liczący się partner biznesowy, a także uzyska możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia kapitału ludzkiego Spółki Przejmowanej. W efekcie, zapewnimy Państwu najwyższe standardy obsługi oraz nowe, konkurencyjne rozwiązania finansowe, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Uwzględniając powyższe, informujemy, iż stroną umów, zawartych z Podkarpackim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. z dniem połączenia tj. z dniem 14 września 2018 roku, stał się:

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Ul. Hetmańska 4 lok. 3 35-045 Rzeszów
KRS: 0000677127 REGON: 367105358
NIP: 8133744011

Niezbędne dane kontaktowe do poszczególnych Działów znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki: www.pfr-podkarpackie.pl

Połączenie Spółek Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z Podkarpackim Funduszem rozwoju Sp. z o.o. nie powoduje konieczności kontaktu ze Spółką w celu aktualizacji dokumentów jak i nie wymaga podpisywania aneksów do już zawartych umów, gdyż z momentem połączenia wszystkie stosunki prawne automatycznie przejęte zostały przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o..

Zachęcamy jednak do zaglądnięcia na stronę www.pfr-podkarpackie.plgdzie znajdą Państwo bieżące informacje o działalności Spółki, jak i do polubienia profilu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju na FACEBOOK:

https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/

Lista aktualności
rozwiń

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.