RPO II

Projekt „Dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 06.11.2012r. podpisał umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie kwotą 8.980.200,00 zł projektu pn.: "Dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych", które zostało udzielone w ramach: Osi Priorytetowej I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" działanie 1.1 "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości" schemat A "Wsparcie kapitałowe funduszy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności poprzez dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i rozszerzenie możliwości obsługi coraz większej ilości małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie udzielanych poręczeń. Cel projektu jest zgodny z nadrzędnym zadaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego, jakim jest "wzrost krajowej i miedzynarodowej konkurencyjności gospodarki".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel ten jest realizowany poprzez zidentyfikowane osie piorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne na poziomie regionalnym.

Funkcję Instytucji Zarzadzającej pełni Zarząd Województwa. Opracował on Program, który z jednej strony identyfikuje obszary, które są barierą rozwoju, a z drugiej wskazuje te, które stwarzają szanse na szybszy rozwój województwa. 

Osie piorytetowe RPO WP odpowiadają obszarom interwencji przewidzianym do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zostały one określone i zapisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającym funkcjonowanie EFRR.

rozwiń

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.