RPW

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) zostal opracowany w celu przyspieszenia tempa rozwoju spoleczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównowazonego rozwoju. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalych oraz ma na celu wzmacnianie działania innych programów na obszarze Polski Wschodniej, przez realizację wyodrebnionych działań stymulujacych rozwój ekonomiczny i społeczny. Jego realizacja możliwa jest dzieki środkom Unii Europejskiej, pochodzacym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzupełnionym krajowymi środkami budżetowymi. PO RPW jest realizowany na obszarze pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest Beneficjenem Systemowym Projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej.

W dniu 03.06.2011r. Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego reprezentowanym przez Pana Dariusza Wieloch, Zastępcę Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej umowę na realizację projektu „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej”. Wartość projektu wynosi 14 935 331,54 zł.

Beneficjentami Umowy Operacyjnej – Reporęczenia byli mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na terenie województwa podkarpackiego. Reporęczenie obejmowały wyłącznie kredyty i pożyczki udzielane przez Banki współpracujące z Funduszem.

Poręczenia w ramach tego Programu planowo udzielane były przez okres 2 lat.  W trakcie realizacji tego Programu prognozowano udzielenie ok. 170 poręczeń. Korzyści ze wsparcia udzielanego w ramach Projektu dla MŚP to umożliwienie i zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego przedsiębiorstwom, którzy nie mieliby możliwości skorzystania z tej formy finansowania z powodu braku zabezpieczeń lub braku historii kredytowej oraz możliwość uzyskiwania korzystniejszych warunków finansowania, np. dłuższego okresu karencji lub okresu kredytowania dla nowo powstałych przedsiębiorstw (tzw. start-up).

Pomoc w dostępie dla przedsiębiorców do kredytów i pożyczek przekładała się również na tworzenie przez MŚP nowych miejsc pracy. Prognozowano, że w ramach realizacji Umowy Operacyjnej – Reporęczenia zostanie utworzonych ok 330 nowych miejsc pracy.

Od początku realizacji Programu udzielono 97 poręczeń na łaczną wartość 15.364.805,00 złotych, w tym 10.000.000,00 złotych stanowi kwota Jednostkowych Reporęczeń. 

W dniu 19 lipca 2013 roku Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zakończyl budowę Portfela Jednostkowych Poręczeń.

rozwiń

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.