Wsparcie w Starcie

PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE II

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Konsorcjum firm składające się z: Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wygrało przetarg na obsługę Makroregionu południowego i oferuje niniejsze produkty na podstawie umowy podpisanej 3 listopada 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)

NA CO?

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych

DLA KOGO?

  • absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
  • zarejestrowanych bezrobotnych

którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

OBSŁUGIWANY OBSZAR:

MAKROREGION POŁUDNIOWY obejmujący województwa:

  • łódzkie,
  • świętokrzyskie,
  • podkarpackie,
  • małopolskie,
  • śląskie,
  • opolskie.

NA JAKICH WARUNKACH?

1.   Stałe oprocentowanie jedynie 0,44% w skali roku.

2.   Roczna karencja w spłacie kapitału 

3.   W przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki, które wynoszą około 40 zł miesięcznie

4.   POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w maksymalnej kwocie ok. 81 tysięcy złotych

5.   POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY w maksymalnej kwocie ok. 24 tysiące złotych

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na strone internetową o projekcie www.pierwszybiznes.com.pl  lub pierwszybiznes.marr.com.pl 

rozwiń

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.